Policja Opole: Podsumowaliśmy ferie zimowe na Opolszczyźnie
Opolska policja nie próżnowała podczas ferii! Zapisz się na kurs bezpiecznego wypoczynku i dowiedz się, jakie niebezpieczeństwa omijali nasi najmłodsi podczas zimowej przerwy.
  • Intensywne działania policji Opolszczyzny w czasie ferii zimowych.
  • Spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą przed rozpoczęciem ferii.
  • Kontrole trzeźwości kierowców i stanu technicznego autobusów przewożących dzieci.
  • Streszczenie wypadków drogowych i kolizji w regionie w okresie ferii.

Okres ferii zimowych to dla wielu synonim radości i beztroskiego wypoczynku, tymczasem dla funkcjonariuszy policji w Opolu był to czas wzmożonej uwagi i działań profilaktycznych. Warto podkreślić, że choć dla dzieci ferie są czasem zabawy, nie wolno zapominać o bezpieczeństwie na drogach oraz podczas zimowych szaleństw.

Przed nadejściem ferii opolska policja nie szczędziła wysiłków, aby przygotować najmłodszych do bezpiecznego wypoczynku. Edukacja w szkołach dotycząca zagrożeń związanych z zimowymi aktywnościami, takimi jak ryzyko wchodzenia na zamarznięte akweny czy niebezpieczeństwa płynące z zabawy na sankach w pobliżu ruchliwych dróg, była jednym z priorytetów przedstawicieli prawa. Dzielnicowi i policjanci profilaktycy przypominali młodzieży o zasadach bezpieczeństwa i odpowiedzialnego zachowania.

Podczas ferii, wiele uwagi poświęcono kontroli autokarów, które zabierały dzieci na wypoczynek. Z 52 skontrolowanych pojazdów, niestety, trzy miały nieprawidłowości techniczne wymagające naprawy przed rozpoczęciem podróży. Wspomniane działania miały na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom regionu.

Dodatkowo, nieustanne kontrole trzeźwości kierujących przyczyniły się do zatrzymania 92 osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Blisko 14 700 kierowców przeszło przez ręce policjantów w czasie tych działań, co świadczy o skali i intensywności prowadzonych operacji.

Chociaż większość wypadków drogowych w okresie ferii zakończyła się bez poważniejszych obrażeń, to jednak nie ominęły one naszego regionu. Policja odnotowała 20 takich zdarzeń, w tym dwa ze skutkiem śmiertelnym. Ponadto doszło do blisko 450 kolizji, które na szczęście nie były groźne dla życia uczestników.


Opierając się na: Policja Opole