PDFKOMUNIKAT nr 3/2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego do właścicieli i zarządców o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych (427,32KB)

PDFKOMUNIKAT nr 4/2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego do Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego (443,30KB)