Dlaczego warto zatrudnić pracowników z Ukrainy?

Od wielu lat polscy pracownicy szukają nowych rynków pracy poza tym rodzimym, przez co coraz powszechniejsze wśród przedsiębiorców stają się problemy związane z brakiem ludzi do pracy.  W ten sposób na polskim rynku pracy powstaje miejsce dla wielu pracowników, których zatrudnienie jest dla polskich pracodawców atrakcyjne i wielu z nich decyduje się na rozwiązanie, jakim jest pozyskiwanie pracowników z Ukrainy.

Pracownicy z Ukrainy przychodzą na ratunek polskiej gospodarce!

Głównym zagrożeniem dla polskiej gospodarki jest obecnie niedobór pracowników. Dzięki Ukraińcom możliwe jest obsadzenie tysięcy stanowisk w całym kraju, zarówno w małych miejscowościach, jak i w dużych miastach.

Polacy i Ukraińcy pod wieloma względami są do siebie podobni, czują się u nas dobrze, ponieważ nauka słownictwa i aklimatyzacja przychodzą im łatwo. Łączy nas historia, kultura, a także bliskość języka. Nasi wschodni sąsiedzi upodobali sobie pracę w naszym kraju ze względu na lepsze warunki zatrudnienia oraz wyższe dochody. Obecnie ukraińskich pracowników możemy spotkać praktycznie w każdej branży - od rolnictwa aż po hotelarstwo. 

Ukraińcy podejmą się każdej pracy, nawet takiej, która dla Polaków jest mało atrakcyjna. Ponadto cudzoziemcy chętnie godzą się na dużą ilość nadgodzin, co stanowi dla nich dodatkową motywację do pracy.

Ukraińcy chcą zostać w Polsce na stałe, dlatego chętnie zatrudniają się na stałe i przyjeżdżają na zachód z całą rodziną. Dzięki temu pracownicy z Ukrainy pracują wydajnie i chętnie się szkolą, by podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, co dla pracodawców ma kluczowe znaczenie.  Z tego względu wielu pracowników z Ukrainy, nawet jeżeli początkowo planowali przyjazd na krótki okres czasu, finalnie decydują się zostać tu na stałe. Dzięki temu pracodawca pozyskuje dobrego pracownika na długo.

Warto również zwrócić uwagę na rozwój agencji pracy które pomagają w załatwieniu formalności związanych z zatrudnieniem obcokrajowców więc tak naprawdę obowiązki pracodawcy spadają do minimum.

Szybsze wykonywanie projektów i wydajniejsza praca!

Pracownicy z Ukrainy najczęściej okazują się bardzo solidni. Dzieje się tak najczęściej przez niezwykle silną motywację, jaką stanowi dla nich konieczność utrzymania rodziny. Ukraińcy uznawani są także za niezwykle pracowity naród, chcą pracować solidnie, ponieważ odpowiadają im polskie warunki płacy. Ważnym aspektem jest również fakt że najczęściej do Polski przyjeżdżają młode osoby, w wieku produkcyjnym. Średnia wieku imigrantów z Ukrainy wynosi 33 lata. Mogą oni zatem podjąć cięższą pracę fizyczną, na przykład jako magazynier czy pracownik budowy, których brakuje na rynku polskim. Przyjeżdżający z Ukrainy, pracownicy są wykwalifikowanymi specjalistami w branżach, w których często brakuje rodzimych pracowników. Są to nie tylko szeregowi robotnicy, ale też kadra kierownicza, która gotowa jest podjąć pracę w Polsce.

Pozyskiwanie pracowników z Ukrainy przyczynia się do polepszenia jakości pracy, co szczególnie widać w przypadku zakładów produkcyjnych, ponieważ przedsiębiorcom o wiele łatwiej jest unikać przestojów produkcyjnych i mogą swobodnie zwiększać ilość etatów zgodnie z wymogami rynku. Pozwala to utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku, a nawet wyprzedzić tych konkurentów, którzy borykają się z niedostatkiem pracowników i znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry.