Rentier nieruchomości – kim jest?

W ostatnich latach zainteresowanie nieruchomościami jest bardzo duże. Coraz więcej osób jednak nie kupuje mieszkań z myślą o zaspokojeniu swoich potrzeb, ale po to, aby na nich zarabiać. W ten sposób inwestorzy w perspektywie czasu mogą stać się rentierami.

Kim jest rentier nieruchomości?

Słowo „rentier” ma swoje źródło w języku francuskim. Mianem tym określa się osobę utrzymującą się z dochodów pasywnych, np. czynszu z nieruchomości. Inaczej mówiąc, zyski generowane przez pozostające w portfelu rentiera nieruchomości są na tyle wysokie, że nie musi on szukać innych źródeł dochodu. Co ważne, dochód pasywny to taki, który uzyskuje się niewielkim nakładem pracy. Osoby dysponujące co najmniej kilkoma nieruchomościami najczęściej korzystają z pomocy zarządców, minimalizując w ten sposób czas, który muszą poświęcić na administrowanie posiadanymi nieruchomościami.

Rentierzy to przy tym nie tylko osoby, które utrzymują się z posiadanych nieruchomości. Słowo to stosuje się także w stosunku do inwestorów uzyskujących wysokie odsetki z lokat bankowych, posiadanych obligacji czy akcji. Także osoby utrzymujące się z udzielanych licencji w ramach franczyzy zalicza się do rentierów.

Ile zarabia rentier nieruchomości?

Nie istnieje minimalna kwota, jaką musi uzyskiwać co miesiąc właściciel nieruchomości, aby móc określać się jako rentier. Kluczowe jest jednak to, by zysk był na tyle wysoki, żeby zapewniał możliwość utrzymania się, czyli pokrycia codziennych kosztów życia. Dla jednych może to być 3000 zł, dla innych 10 000 zł. Z kolei w niektórych – zwłaszcza amerykańskich – opracowaniach za rentiera uznaje się osobę, której pasywne dochody przekraczają równowartość np. 20 000 zł miesięcznie.

Wielu rentierów uzyskuje jeszcze wyższe kwoty, gdyż nie ograniczają się oni jedynie do inwestycji w nieruchomości, ale nabywają też akcje czy obligacje. Wówczas uzyskiwany przez nich dochód pasywny to zysk z różnych źródeł. Jednocześnie grupa najbardziej zamożnych rentierów – zarówno w Polsce, jak i w innych krajach świata – nie jest duża.

Jak zostać rentierem nieruchomości?

Aby zostać rentierem nieruchomości, w pierwszej kolejności trzeba zgromadzić kapitał i następnie kupić pierwsze mieszkanie w lokalizacji, która pozwoli uzyskać zadowalający zwrot. Dziś jest to o tyle proste, że zakup mieszkania na sprzedaż w Nysie, Warszawie czy Gdańsku można częściowo sfinansować z kredytu bankowego – wymagany jest tylko wkład własny w wysokości ok. 20 proc. wartości nieruchomości. To rozwiązanie jest szczególnie popularne wśród inwestorów prywatnych, gdyż stosunkowo niewielkim kosztem mogą oni do swojego majątku pozyskać wartościowy składnik.

Myślisz o pozostaniu w przyszłości rentierem? Podstawą jest dbanie o swój portfel i rozwijanie swojej wiedzy finansowej. Systematyczne oszczędzanie w połączeniu z przemyślanymi zakupami pozwoli Ci zebrać kapitał, którym następnie będziesz mógł operować na rynku, kupując np. mieszkania pod wynajem czy ziemię pod dzierżawę.

Dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy planują w przyszłości uzyskać finansową wolność, jest to, że liczba rentierów z roku na rok rośnie. Również Ty masz zatem szansę dołączyć do ich grona.