Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Umowa wiązana kupna nowej i sprzedaży starej nieruchomości – co warto wiedzieć?

Coraz częściej zdarza się, że osoby mieszkające do tej pory w jednym miejscu chcą całkowicie zmienić miejsce zamieszkania lub zamienić mieszkanie na większe (np. z racji powiększenia rodziny). Czasem w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie transakcja wiązana – czyli jednoczesna sprzedaż starej nieruchomości i zakup nowej. O czym warto pamiętać w takiej sytuacji?

Nowe mieszkania w Opolu i w wielu innych miastach mogą być finansowane w ramach tzw. umów wiązanych. Na czym polega taki system?

Na czym polega transakcja wiązana kupna nowej i sprzedaży starej nieruchomości?

Do transakcji wiązanej dochodzi wtedy, gdy zakup nowej nieruchomości ma być sfinansowany – w całości lub w części – ze środków pozyskanych na skutek sprzedaży poprzedniej nieruchomości. Transakcja wiązana jest jednak nieco bardziej skomplikowana od zwykłej sprzedaży czy kupna mieszkania, dlatego warto pamiętać o kilku kwestiach.

Po pierwsze – jeśli chodzi o sprzedaż starej nieruchomości, to musi to być transakcja z odroczonym terminem przekazania lokalu. W innej sytuacji sprzedający naraża się na sytuację, w której wprawdzie sprzedał nieruchomość i pozyskał środki, ale musi natychmiast po sfinalizowaniu umowy opuścić dotychczasowe mieszkanie (bez dopełnienia odpowiednich formalności, by móc kupić nowe i się do niego wprowadzić). Nabywca starej nieruchomości musi być jednak o tym fakcie powiadomiony. Najczęściej wyznacza się termin trzech miesięcy na przekazanie mieszkania.

Po drugie – w umowie kupna nowej nieruchomości należy zastrzec, że na początku wpłacona zostanie jedynie zaliczka lub zadatek, a reszta kwoty zostanie przekazana później (w określonym terminie). Jeśli środki ze sprzedaży starej nieruchomości (w połączeniu np. z oszczędnościami) wystarczą na zakup nowego mieszkania, to brakującą kwotę można przekazać stosunkowo szybko. W przypadku gdy konieczne jest jednak zaciągnięcie kredytu hipotecznego, a środki ze sprzedaży starej nieruchomości posłużą np. jako wkład własny, odroczony termin przekazania reszty środków jest niezbędny.

Transakcja wiązana a zakup nieruchomości od dewelopera

Oczywiście należy też pamiętać, że transakcja wiązana sprzedaży i kupna nieruchomości może występować w różnych wariantach. Za łatwiejszą do przeprowadzenia uważa się np. transakcję, gdy kupowane jest mieszkanie od dewelopera. Zazwyczaj przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego płatność jest realizowana w transzach. To z kolei oznacza, że najczęściej już przed płatnością drugiej transzy osoba, która sprzedała swoje stare mieszkanie, dysponuje środkami pochodzącymi ze sprzedaży.

Przy transakcji wiązanej warto pamiętać o jeszcze jednej kwestii – czyli o przepisach podatkowych. Osoby zawierające transakcję wiązaną są w korzystnej sytuacji. Nawet jeśli sprzedają mieszkanie przed upływem pięciu lat od jego zakupu, ale – kupują nową nieruchomość – są zwolnione z obowiązku podatkowego. Wszystko dzięki temu że uznaje się, że środki pochodzące ze sprzedaży starego mieszkania zostaną przeznaczone na tzw. własne cele mieszkaniowe. W takiej sytuacji zobowiązanie podatkowe nie powstaje.