Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Do 9 lipca 2021 roku przedszkolaki z Opolszczyzny mogą składać swoje prace plastyczne. Wszystko w ramach konkursu "Bezpieczny Przedszkolak". Jego organizatorem jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, a partnerami Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Fundacja Pro-Lege w Opolu. Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym zachęcamy do udziału w konkursie.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z przedszkoli z województwa opolskiego. Temat pracy powinien być związany z promocją bezpiecznych zachowań oraz form spędzania czasu wolnego. Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie trzy prace swoich podopiecznych

Nagrodą w konkursie jest promocja przedszkola poprzez umieszczenie zwycięskiej pracy na okładce książeczki „Bezpieczny Przedszkolak”, która w nakładzie 10 000 egzemplarzy rozdysponowana zostanie wśród przedszkolaków z województwa opolskiego.

Do pobrania regulamin konkursu.