pojazdy.jpeg

Przypominamy, że w marcu ubiegłego roku z uwagi na pandemię koronawirusa, ustawodawca wprowadził wydłużony czas rejestracji pojazdów, który wynosił 180 dni. Przepis obowiązywał jednak tylko do 31 grudnia 2020. Od 1 stycznia 2021 na rejestrację - zgodnie z wcześniej obowiązującymi zasadami- mamy 30 dni. (Termin ten obowiązuje wszystkich, którzy zakupili samochód po 1 stycznia)

Niewykonanie przez właściciela obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia lub rejestracji pojazdu zakupionego po 1 stycznia w wymaganym terminie 30 dni, może spowodować nałożenie kary finansowej w wysokości od 200 do 1000 zł. Dlatego przypominamy o tym obowiązku.

Wydział Komunikacji w opolskim Starostwie jest czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00 (przyjmowanie wniosków do 16.00), we wtorki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30 (wnioski do 14.30), w piątki od 7.30 do 14.00 (wnioski do 13.00)

Bardzo prosimy, aby pamiętać, żę obecnie Klienci Wydziału Komunikacji są przyjmowani wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu drogą internetową bądź telefoniczną. W celu rezerwacji terminu osoby dokonujące rezerwacji mają obowiązek podania właściwych danych w formularzu (imię, nazwisko, adres e-mail, nr VIN pojazdu) którego ma dotyczyć sprawa.

Rezerwacja elektroniczna: http://rezerwacja.powiatopolski.pl/