Sesja odbędzie się 27 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu, rozpoczęcie - o godz. 12.00. A oto szczegółowy porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a) powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XX Dożynek Powiatowych,
b) złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego,
c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego,
d) zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
e) udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
g) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023,
h) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.
7. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.z dnia 27 lutego 2020 r.
1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a) powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XX Dożynek Powiatowych,
b) złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego,
c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego,
d) zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
e) udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
g) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023,
h) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.
7. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.