Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

W związku z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu o pojawieniu się przypadków ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenach państw Europy Wschodniej i Środkowej oraz o przypadkach stwierdzenia obecności wirusa ASF w produktach pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na terytorium innych państw, należy podjąć działania mające na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa ASF.
W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwość przenoszenia wirusa.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zagrożenia ww. wirusem są dostępne na stornie Głównego Lekarza weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin.