Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Nowość w sposobie obioru odpadów komunalnych selektywnie zebranych

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Opola usługę odbioru odpadów komunalnych w okresie 01.08.2019r. – 31.03.2021r. na terenie Miasta Opola świadczy:

Sektor I – konsorcjum firm Remondis Opole Sp. z o.o., ELKOM Sp. z o. o

Sektor II – Remondis Opole Sp. z o.o.

Sektor III – konsorcjum firm Remondis Opole Sp. z o.o., ELKOM Sp. z o. o

Sektor IV – konsorcjum firm Remondis Opole Sp. z o.o., ELKOM Sp. z o. o