Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

W związku z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Opola usługę odbioru odpadów komunalnych w okresie 01.04.2019r. – 31.07.2019r. na terenie Miasta Opola świadczy:

Sektor I – konsorcjum firm Remondis Opole Sp. z o.o., ELKOM Sp. z o. o

Sektor II – Remondis Opole Sp. z o.o.

Sektor III – konsorcjum firm Remondis Opole Sp. z o.o., ELKOM Sp. z o. o

Sektor IV – Remondis Opole Sp. z o.o.