Starostowie Opolszczyzny omawiają kluczowe kwestie dla mieszkańców
Starostowie z terenu województwa opolskiego spotkali się w Krapkowicach, aby omówić kluczowe kwestie wpływające na życie mieszkańców. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i lepszej koordynacji działań między powiatami. Poruszono tematy związane z finansami publicznymi, bezpieczeństwem oraz opieką zdrowotną.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach

Konwent Starostów Województwa Opolskiego odbył swoje pierwsze spotkanie w obecnej kadencji w Krapkowicach. Starostowie i ich zastępcy przybyli, aby omówić istotne kwestie, które bezpośrednio wpływają na życie mieszkańców. Była to również okazja do lepszego poznania się, zwłaszcza że wielu z nich pełni swoje funkcje po raz pierwszy.

Maciej Sonik, starosta krapkowicki, pełniący obowiązki przewodniczącego konwentu, zwołał to spotkanie nie tylko w celu omówienia bieżących spraw, ale i integracji nowych członków. Spośród 11 starostów, aż 6 objęło swoje stanowiska po raz pierwszy.

Doświadczenie i nowe wyzwania

Starosta opolski, Henryk Lakwa, reprezentujący Powiat Opolski, jest najstarszym stażem w tym gronie, pełni swoją funkcję od ponad 25 lat. Jego doświadczenie było nieocenione podczas dyskusji na temat efektywnego zarządzania finansami publicznymi oraz wyzwań związanych z systemem opieki zdrowotnej.

- Dyskutowaliśmy o sposobach efektywnego zarządzania finansami publicznymi, poruszaliśmy tematy związane z poprawą bezpieczeństwa w naszych powiatach, rozmawialiśmy też o wyzwaniach związanych z koniecznymi zmianami w systemie opieki zdrowotnej. Takie spotkania są niezmiernie ważne, ponieważ pozwalają nam na lepszą koordynację działań, wymianę doświadczeń i wprowadzenie rozwiązań, które bezpośrednio wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców - mówi Henryk Lakwa, starosta opolski.

Współpraca i wymiana doświadczeń

Spotkania takie jak Konwent Starostów Województwa Opolskiego są kluczowe dla dynamicznego rozwoju regionu. Umożliwiają one starostom nie tylko omawianie bieżących problemów, ale również dzielenie się dobrymi praktykami i doświadczeniami, co jest szczególnie ważne dla nowych członków tego grona.

Podczas spotkania poruszono tematy związane z poprawą bezpieczeństwa w powiatach oraz wyzwania dotyczące systemu opieki zdrowotnej. Dzięki takim dyskusjom starostowie mogą lepiej koordynować swoje działania i wprowadzać rozwiązania, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców województwa opolskiego.


Według informacji z: Powiat Opole