Konsultacje nad programem opieki nad zabytkami na lata 2024-2027

Władze miasta zapraszają mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyszłości zabytków. To szansa na wyrażenie swoich opinii na temat Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027.

  1. Konsultacje dotyczą projektu uchwały Rady Miasta.
  2. Program obejmuje lata 2024-2027.
  3. Opinie można przekazywać pisemnie, w tym drogą elektroniczną.
  4. W konsultacjach wezmą udział organizacje pozarządowe i Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Miasto uruchomiło proces konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia nowego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na najbliższe lata. Konsultacje te są kluczowe dla przyszłości naszych zabytków, ponieważ to właśnie mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego będą mogli wyrazić swoje zdanie na temat proponowanych działań.

Opinie na temat projektu uchwały można przesyłać zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Jest to doskonała okazja, aby mieszkańcy mieli bezpośredni wpływ na decyzje dotyczące ochrony i konserwacji zabytków w naszym mieście. Każdy głos jest ważny, ponieważ zabytki są nieodłącznym elementem naszej tożsamości i dziedzictwa kulturowego.

Więcej szczegółowych informacji o procesie konsultacji można znaleźć na stronie internetowej miasta w zakładce "Konsultacje Społeczne". Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału i wyrażenia swoich opinii. To szansa, by wspólnie zadbać o przyszłość naszych cennych zabytków.


Źródło: Urząd Miasta Opola