Trwa remont chodników na Pasiece i Konsularnej
W dwóch dzielnicach naszego miasta – Pasiece i Nowej Wsi Królewskiej – prowadzone są obecnie intensywne prace remontowe na chodnikach. Inicjatywa ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, którzy codziennie korzystają z tych tras.
  1. Remont na ul. Pasiecznej i ul. Konsularnej.
  2. Prace na ul. Jagiellonów w Nowej Wsi Królewskiej.
  3. Wymiana podbudowy, przebudowa zjazdów na posesje i nowe nawierzchnie.
  4. Użycie materiałów dostosowanych do istniejących obszarów.

Na Nowej Wsi Królewskiej roboty skoncentrowano na ul. Jagiellonów. Odcinek od przejazdu kolejowego między ul. Londzina a Pobożnego do przystanku autobusowego jest aktualnie remontowany. Zakres prac obejmuje wymianę podbudowy, przebudowę zjazdów na posesje oraz wymianę krawężników i nawierzchni z kostki betonowej. Łącznie obejmuje to około 50 metrów bieżących.

W dzielnicy Pasieka prace prowadzone są na dwóch ulicach. Na ul. Pasiecznej kończy się pierwszy etap robót po stronie budynków o numeracji parzystej. Od jutra (22 maja) roboty przeniosą się na stronę z budynkami o numeracji nieparzystej. Równocześnie prace ruszyły na ul. Konsularnej, również po stronie z budynkami o numeracji nieparzystej. Celem tych działań jest wymiana podbudowy, przebudowa zjazdów na posesje oraz ułożenie nowej nawierzchni i krawężników. Wykorzystane materiały są dostosowane do istniejącego otoczenia.

Remonty te mają na celu nie tylko poprawę estetyki, ale przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla pieszych. Wymiana nawierzchni i krawężników oraz przebudowa zjazdów na posesje to prace, które były niezbędne do wykonania, aby zapewnić mieszkańcom wygodne i bezpieczne poruszanie się po tych ulicach. Dbałość o detale, takie jak dostosowanie materiałów do istniejących już na tym obszarze, świadczy o trosce zarządców miasta o spójność i estetykę przestrzeni miejskiej.

Prace budowlane mogą wpłynąć na codzienne życie mieszkańców, powodując czasowe utrudnienia w ruchu. Niemniej jednak, efekty tych działań będą odczuwalne przez wiele lat, przynosząc korzyści wszystkim użytkownikom tych dróg i chodników.


Opierając się na: MZD Opole