Powiat Opolski inwestuje w przyszłość edukacji - konferencja
Rozwijanie umiejętności i kompetencji stało się celem nowego, innowacyjnego projektu edukacyjnego, który zainicjowany został w naszym regionie. Inicjatywa ta, wspierana przez środki KPO, skupia się na promowaniu koncepcji uczenia się przez całe życie. Jest to krok ku przyszłości, gdzie adaptacja na zmieniającym się rynku pracy i ciągły rozwój osobisty są kluczami do sukcesu.
  1. Innowacyjny projekt edukacyjny skierowany do mieszkańców naszego regionu.
  2. Konferencja "Efektywna komunikacja" - główny punkt programu i wykład dr Piotra Bębenka.
  3. Tworzenie sieci wsparcia składającej się z różnych instytucji i przedsiębiorstw.
  4. EduBus - mobilny punkt edukacyjny, mający na celu informowanie o możliwościach kształcenia.

W ramach projektu "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie", który zyskał finansowanie ze środków KPO, nasza społeczność ma szansę uczestniczyć w przełomowych działaniach edukacyjnych. Celem jest nie tylko dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, ale także wszechstronne wsparcie rozwoju osobistego mieszkańców.

Podczas niedawnej konferencji zatytułowanej "Efektywna komunikacja", która odbyła się pod egidą Powiatu Opolskiego i Zespołu Szkół w Tułowicach, uczestnicy mogli zgłębić tajniki skutecznej komunikacji. Jak podkreślił dr Piotr Bębenek, umiejętność ta jest dzisiaj jedną z najcenniejszych kompetencji miękkich, kluczem do sukcesu w biznesie, a także podstawą dobrej współpracy i przywództwa.

Projekt ten wyróżnia się również dzięki inicjatywie zwaną EduBus - mobilnym punktem edukacyjnym, który odwiedza różne części regionu, by edukować i informować o możliwościach dalszego kształcenia. Jest to szczególnie ważne zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników procesu edukacyjnego, podkreślając ideę uczenia się przez całe życie.

Organizatorzy projektu zaznaczają, że powodzenie inicjatywy zależy od stworzenia efektywnej sieci wsparcia. "Tworzymy sieć składającą się z różnorodnych podmiotów – doradców zawodowych, nauczycieli, dyrektorów szkół, urzędów pracy, urzędu marszałkowskiego, OCRG, a także przedsiębiorstw – aby doradztwo zawodowe było jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb rynku i oczekiwań pracodawców", podkreślają organizatorzy. To pokazuje, jak ważne jest synergiczne działanie wszystkich instytucji otoczenia biznesu i edukacji w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Projekt ten stanowi ważny krok w kierunku budowania społeczeństwa opartego na wiedzy i ciągłym rozwoju, pokazując, że inwestycja w edukację to inwestycja w przyszłość. Cieszy, że nasza społeczność może mieć w tym swój udział.


Opierając się na: Powiat Opole