Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Statystyczny w Opolu, począwszy od marca br., pracownicy urzędu będą realizować badanie dotyczące kształcenia się osób dorosłych. Dlatego apelujemy o czujność i rozwagę w zakresie udzielanych informacji. Pamiętajmy, że mogą kontaktować się z nami osoby podszywające się pod ankieterów z próbą wyłudzenia informacji umożliwiających działania przestępcze. Podpowiadamy na co zwracać uwagę, aby nie paść ofiarą oszustów.

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Opolu, będą przeprowadzane wśród losowo wybranych osób w wieku od 18 do 69 lat. Uczestnicy badania stają się reprezentantami całej zbiorowości. O tym, że zostali wylosowani do badania, zostają zazwyczaj informowani listownie. Ankieterzy kontaktują się z respondentami osobiście – odwiedzając ich w domach lub telefonicznie.

Jak rozpoznać ankietera ? Każdy przedstawiciel urzędu przeprowadzający badania posiada legitymację służbową i ma obowiązek wylegitymować się na prośbę respondenta w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

 Za naszą zgodą ankieter może odwiedzić nas w miejscu zamieszkania. Wówczas możemy zażądać od niego oryginalnego upoważnienia do prowadzenia badań ankietowych. Taki dokument zawiera podpis dyrektora Urzędu Statystycznego. W przypadku kontaktu telefonicznego, tożsamość ankieterów można także potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Opolu w godzinach 7.30-15.00 pod nr tel. 77 423 01 10

Pamiętajmy, że ankieter nie prosi o okazanie dokumentów, nie zbiera pieniędzy i nie prosi o dokonanie jakiejkolwiek wpłaty na rachunek bankowy, nie pyta także o numer konta bankowego czy zgromadzone oszczędności. Jeśli takie pytania padną, możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z oszustem podszywającym się pod urzędnika. W takim przypadku należy natychmiast przerwać rozmowę i zadzwonić na Policję.

Poniżej publikujemy wzór legitymacji ankietera