Wielokrotnie dostrzegasz w swoim miejscu zamieszkania coś niepokojącego, a może chciałbyś się dowiedzieć o tym, czy w twojej okolicy jest bezpiecznie? I Ty możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i informuj nas o nich, wykorzystując bezpłatną i intuicyjną aplikację, jaką jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). Przypominamy, że o występujących zagrożeniach możesz powiadomić anonimowo Policję przy pomocy KMZB. Poprzez interaktywne narzędzie, każdy obywatel ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w całej Polsce od ponad 6 lat. Narzędzie sprawdza się jako praktyczny komunikator pomiędzy społeczeństwem, a Policją. Pamiętajmy, że jednym z celów Policji jest poznanie oczekiwań społeczeństwa w zakresie dostrzeganych zagrożeń bezpieczeństwa, jak i oczekiwanych sposobów ich eliminowania. Ponadto, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa wykorzystuje informacje uzyskane na podstawie własnych ustaleń, czyli m.in. poprzez wykorzystanie statystyk policyjnych, informacji uzyskanych od podmiotów poza policyjnych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej.

Analizując funkcjonowanie KMZB na terenie powiatu opolskiego wynika, iż mieszkańcy chętnie z niej korzystają, nanosząc na mapę nowo występujące zagrożenia, które następnie są bezzwłocznie weryfikowane przez funkcjonariuszy Policji. To właśnie m.in. policjanci służby prewencyjnej (dzielnicowi, policjanci komórek patrolowo-interwencyjnych, ruchu drogowego), którzy na co dzień mają najczęstszy kontakt z ludźmi, kształtują poczucie bezpieczeństwa i społeczną ocenę działań Policji. To właśnie ich bezzwłoczna reakcja na zgłoszone zagrożenie skutkuje wzajemnym zaufaniem, ukazując jednocześnie społeczeństwu zainteresowanie jego problemami.

Ponadto, za pośrednictwem KMZB oprócz ujawnianych wykroczeń, możemy również zgłaszać zauważone przez nas zagrożenia mające znamiona przestępstwa. Wówczas to, do weryfikacji przedmiotowego zagrożenia angażowani są policjanci pionu kryminalnego, którzy sprawdzają naniesione zagrożenia, np. z kategorii używanie środków odurzających, a następnie podejmują odpowiednie działania w celu całkowitego wyeliminowania tego typu przestępczych zachowań.

Tylko od początku roku na terenie powiatu opolskiego odnotowaliśmy blisko 2 000 zgłoszeń. Najczęściej zaznaczane zagrożenia przez mieszkańców naszego regionu to: przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowe parkowanie. Niemniej jednak odnotowujemy również inne zagrożenia, które można wybrać z dostępnych kategorii zgłoszeń. Każde zgłoszenie jest poddawane weryfikacji przez policjantów, a kiedy zostaje potwierdzone, funkcjonariusze podejmują odpowiednie czynności celem pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej osoby łamiące prawo. Dlatego zachęcamy do korzystania z KMZB przy pomocy telefonu, tabletu lub komputera wpisując adres strony internetowej:https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html