Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Na opolskim osiedlu im. Armii Krajowej, przed pomnikiem poświęconym żołnierzom AK, odbyła się uroczystość 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Honory poległym bohaterom, w imieniu wszystkich opolskich policjantów, oddali Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Rafał Kochańczyk oraz I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Opolu podinsp. Aleksander Marek. Na uroczystym apelu, oprócz przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, byli również najważniejsi goście - weterani Armii Krajowej.

Uroczysty apel przed pomnikiem poświęconym żołnierzom Armii Krajowej, odbył się na największym opolskim osiedlu - właśnie ich imienia. Poprzedziła go msza święta w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego przy ul. Gen. Roweckiego "Grota".

W uroczystościach udział wzięli między innymi Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Rafał Kochańczyk, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Opolu podinsp. Aleksander Marek oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i mieszkańcy miasta. Kompanię honorową wystawiła 10 Opolska Brygada Logistyczna.

Najważniejsi byli jednak kombatanci Armii Krajowej. To im, w sposób szczególny, dziękowali wszyscy zaproszeni goście. W imieniu opolskich policjantów, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Rafał Kochańczyk, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Opolu podinsp. Aleksander Marek, złożyli kwiaty przed pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej.

  • żołnierze 10 BLog
  • przemawia kombatantka
  • składanie wiązanki kwiatów przed pomnikiem
  • składanie wiązanki kwiatów przed pomnikiem
  • oddawanie honoru
  • sztandar KWP Opole
  • pomnik AK
  • poczet sztandarowy KWP Opole