Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

W każdej pracy najważniejszym elementem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Wywarte na pracodawcy ,,pierwsze wrażenie” sprawia, że jesteśmy poddawani ocenie. Jest to także jeden z etapów procesu kwalifikacyjnego do służby w Policji. Podczas spotkania z komisją musimy przekonać rozmówców, że jesteśmy najlepszym kandydatem. Jak to zrobić i jak najlepiej wypaść na takiej rozmowie, podpowiadała policjantka wydziału prewencji komendy miejskiej w Opolu.

Przed maturzystami czas wyboru życiowej drogi. Wiele osób zastanawia się, na jakiej uczelni kontynuować naukę i jaki wybrać kierunek. Są jednak osoby, które postanowiły już żyć na własny rachunek i korzystać z kształcenia zaocznego. Do tego potrzebna jest dobrze płatna praca. I tu pojawiają się często pytania. Gdzie skierować swoje kroki, czy to co będziemy robili, będzie spełniało nasze oczekiwania, a przede wszystkim, czy wynagrodzenie, które otrzymamy za wykonaną pracę pozwoli na utrzymanie się. W ramach doradztwa zawodowego, z ofertą pracy przychodzą także policjanci, którzy podczas rozmów z młodymi ludźmi opowiadają o służbie w formacji, o warunkach przyjęć, a także o tym co daje ta praca i dlaczego warto zostać policjantem.

W dobie pandemii kontakt bezpośredni z maturzystami jest często niemożliwy. Taki stan rzeczy podyktowany jest względami bezpieczeństwa. Dlatego policjanci komendy miejskiej w Opolu organizują spotkania on-line.

Pamiętajmy, że już w momencie otwarcia drzwi podlegamy ocenie i od naszego zachowania, postawy, a nawet ubioru zależy jak będziemy postrzegani. Pamiętaj, że „pierwsze wrażenie” możesz zrobić tylko raz. Dlatego warto wiedzieć z jakich elementów składa się autoprezentacja i jak należy ją wykorzystać do własnych celów. Wskazane jest zatem przygotować się do takiej rozmowy, chociażby po to żeby móc odpowiedzieć sobie na pytania kim jestem i co chcę osiągnąć, co pozwoli na jeszcze lepszą promocję samego siebie. Jesteśmy przekonani, że zdobyta podczas spotkania wiedza z pewnością pomoże młodym osobom nie tylko podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale także w wielu ważnych momentach życiowych.

Policja, to praca dla ludźmi z pasją, którzy chcą robić w życiu coś ważnego, pożytecznego i wyjątkowego. Jest ona fascynująca, odpowiedzialna, ale i potrafi też być niebezpieczna. To służba dająca stabilność, stałe zatrudnienie i wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Co zatem trzeba zrobić? Wystarczy złożyć n/w dokumenty w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu, na które składają się:

  • wypełniony kwestinariusz osobowy kandydata do służby (część A i B)

  • podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji

  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

  • świadectwa pracy lub służby – (kserokopie-oryginały kandydat przedkłada do wglądu);

  • książeczkę wojskową (jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową) zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Po złożeniu dokumentów, który rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne, należy oczekiwać na informację o terminie testu wiedzy oraz sprawności fizycznej.
Pozytywne zaliczenie tego etapu, kwalifikuje kandydata do przystąpienia do testu psychologicznego, a następnie do rozmowy kwalifikacyjnej.
W dalszej kolejności o przydatności do służby decyduje komisja lekarska, a także pomyślna weryfikacja kandydata.

  • Policjantka umundurowana podczas zajęć on-line z młodzieżą
  • Broszury informacyjne dla kandydatów do Policji
  • Policjantka umundurowana podczas zajęć on-line z młodzieżą