Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu poniżej przekazujemy informacje dotyczące obowiązkowych szczepień psów, wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.