Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

W Komendzie Miejskiej Policji w Opolu 30 policjantom oraz 2 pracownikom cywilnym za profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych wręczono dziś nagrody przyznane przez Komendanta Głównego Policji. Wyróżnieni otrzymali z rąk komendanta miejskiego mł. insp. Rafała Drozdowskiego rozkazy personalne oraz gratulacje za dotychczasową służbę.

Z okazji zbliżającego się Święta Policji, Komendant Główny Policji wyróżnił policjantów za ich profesjonalizm i ofiarność w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych na rzecz bezpieczeństwa obywateli i państwa oraz kreowanie pozytywnego wizerunku naszej formacji.

Z tej okazji na sali odpraw komendy miejskiej odbyło się dziś uroczyste wręczenie nagród pieniężnych dla wyróżniających się funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Gratulacje i podziękowania za pracę z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Opolu mł. insp. Rafała Drozdowskiego odebrało 30 policjantów i 3 pracowników cywilnych.

W swoim przemówieniu komendant miejski mł. insp. Rafał Drozdowski podziękował wszystkim wyróżnionym za podejmowane przez nich działania. – Dzięki wam poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny jest coraz większe. Dziękuję za zaangażowanie i profesjonalizm, a słowa uznania kieruję również do waszych przełożonych.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji w codziennej służbie.

 

 • Komendant Miejski Policji w Opolu mł. insp. Rafał Drozdowski składa gratulacje wyróżniającym się policjantom i pracownikom cywilnym  W trakcie uroczystej zbiórki wręcza policjantom i pracownikom rozkazy personalne o przyznanej przez Komendanta Głównego Policji nagrodzie motywacyjnej.
 • Komendant Miejski Policji w Opolu mł. insp. Rafał Drozdowski składa gratulacje wyróżniającym się policjantom i pracownikom cywilnym  W trakcie uroczystej zbiórki wręcza policjantom i pracownikom rozkazy personalne o przyznanej przez Komendanta Głównego Policji nagrodzie motywacyjnej.
 • Komendant Miejski Policji w Opolu mł. insp. Rafał Drozdowski składa gratulacje wyróżniającym się policjantom i pracownikom cywilnym  W trakcie uroczystej zbiórki wręcza policjantom i pracownikom rozkazy personalne o przyznanej przez Komendanta Głównego Policji nagrodzie motywacyjnej.
 • Komendant Miejski Policji w Opolu mł. insp. Rafał Drozdowski składa gratulacje wyróżniającym się policjantom i pracownikom cywilnym  W trakcie uroczystej zbiórki wręcza policjantom i pracownikom rozkazy personalne o przyznanej przez Komendanta Głównego Policji nagrodzie motywacyjnej.
 • Komendant Miejski Policji w Opolu mł. insp. Rafał Drozdowski składa gratulacje wyróżniającym się policjantom i pracownikom cywilnym  W trakcie uroczystej zbiórki wręcza policjantom i pracownikom rozkazy personalne o przyznanej przez Komendanta Głównego Policji nagrodzie motywacyjnej.
 • Komendant Miejski Policji w Opolu mł. insp. Rafał Drozdowski składa gratulacje wyróżniającym się policjantom i pracownikom cywilnym  W trakcie uroczystej zbiórki wręcza policjantom i pracownikom rozkazy personalne o przyznanej przez Komendanta Głównego Policji nagrodzie motywacyjnej.