Urząd Miasta Opola informuje, iż w związku z wystąpieniem suszy na terenie Opola potwierdzonej w raporcie nr 5 Systemu Monitoringu Suszy, Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, przyjmowane są wnioski dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych przez Komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Podstawą do szacowania ww. szkód będzie występowanie, zgłoszonych przez rolnika upraw w raportach Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach dotyczących suszy dla Miasta Opola.

Wnioski o szacowanie należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8 pok. 324. Dodatkowych informacji udzielają: Monika Laxy-Bernard, Sebastian Smoliński tel. 774511819.

We wniosku należy podać informacje zgodne z danymi, jakie zostały przekazane do ARiMR w związku z ubieganiem się o płatności obszarowe (wniosek poniżej w załączeniu).