Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Kierunki humanistyczne na studiach w ostatnich latach przeżywały duży kryzys. Wyśmiewane przez absolwentów studiów ścisłych i ekonomicznych, nie dające pracy w zawodzie, słabo płatne – to wiele etykietek, które do nich przylgnęły. Być może w najbliższych latach sytuacja ulegnie zmianie. Coraz więcej absolwentów studiów humanistycznych, jeśli nie w zawodzie, to znajduje pracę w innych gałęziach gospodarki, gdyż posiada bardzo dobrze rozwinięte kompetencje miękkie. Ale i kariera zawodowa może być coraz łatwiejsza dla absolwentów wielu kierunków, jeśli nie w Polsce, to za granicą. Jednym z nich jest bez wątpienia pedagogika, szczególnie pedagogika przedszkolna.

Pedagogika – definicja

Czym jest dokładnie pedagogika? Według najprostszej definicji jest to wszechstronna nauka o wychowaniu, której istotę stanowi rozwój człowieka oraz wszelkie pozytywne i negatywne wpływy ludzi i środowiska na innych. Jeszcze krócej – jest to nauka o wychowaniu (pais – chłopiec, ago – prowadzę, paidagogos – prowadzący chłopca). Pedagogika jako nauka wyodrębniła się w II połowie XIX wieku z filozofii.

Gdzie studiować pedagogikę

Pedagogikę można studiować na większości największych polskich uczelni. Według rankingu Perspektywy 2018, w kategorii pedagogika studia najlepszą uczelnią okazał się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na drugim stopniu podium znalazł się Uniwersytet Warszawski, a trzecie miejsce przypadło Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze:

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  • Uniwersytet Szczeciński

  • Uniwersytet Łódzki

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jak widać uczelnie z dobrym kierunkiem pedagogiki rozrzucone są po całym kraju i każdy może znaleźć lokalizację odpowiednią dla siebie. Niestety na uczelniach państwowych zwykle jest przyjmowanych bardzo mało osób w stosunku do chętnych i nie dla każdego znajdzie się miejsce. Dla pozostałych pozostają studia niestacjonarne na państwowych lub prywatnych uczelniach.

Pedagogika – jakie przedmioty na maturze?

Jeżeli planujemy studiować pedagogikę, warto przygotować się do tego wcześniej i wybrać odpowiednie przedmioty na egzamin maturalny. Oczywiście podstawowym wymogiem jest matura z języka polskiego (najlepiej na poziomie rozszerzonym). Ale to nie koniec. Na Uniwersytecie Warszawskim wymagane są dodatkowo: matematyka (podstawowy lub rozszerzony), język obcy nowożytny z grupy: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. słowacki, j. szwedzki, j. portugalski (podstawowy lub rozszerzony), oraz jeden wymagany przedmiot do wyboru z grupy: biologia, historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia (tylko na poziomie rozszerzonym).

A może podyplomowo?

Jeżeli masz już wykształcenie wyższe, a nie czujesz się dobrze ze swoim kierunkiem, lub chcesz zmienić pracę i rozwinąć swoją wiedzę w kierunku pedagogiki, bardzo dobrym rozwiązaniem mogą okazać się studia podyplomowe. Poza pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną, przyszłościowym kierunkiem może być pedagogika specjalna (studia podyplomowe). Dotyczy ona osób wymagających wsparcia i pomocy w przekraczaniu codziennych trudności w rozwoju i funkcjonowaniu społecznym. Może to być wspomaganie rozwoju w wieku niemowlęcym, edukacji i wychowania w wieku przedszkolnym i szkolnym, ale też pomoc w problemach socjalizacyjnych i zawodowych w wieku dojrzałym.

Pedagogika – czy warto studiować?