Strategia Rozwoju Opola dp 2030 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I.0050.314.2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I.0050.313.2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Opola do 2030 r.”.

Konsultacje projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Opola do 2030 r.” trwają od 17 maja 2019 r. do 7 czerwca 2019 r.

Konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami realizowane będą w formach pisemnego, w tym elektronicznego przekazywania opinii oraz punktu konsultacyjnego. Pisemne opinie należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Opola – Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, do dnia 7 czerwca 2019 r. (z dopiskiem na kopercie lub piśmie: Strategia Rozwoju Opola do 2030 r.) – liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu. Przekazywanie opinii drogą elektroniczną następuje na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 7 czerwca 2019 r. Konsultacje w formie punktu konsultacyjnego odbywają się w terminach i miejscu wskazanym w ww. zarządzeniach. Konsultacje z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego realizowane będą w formie opiniowania projektu przez Radę.

Szczegóły dotyczące konsultacji: właściwe zarządzenia, projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Opola do 2030 r.” oraz formularz konsultacyjny, znajdują się w załączeniu.

Materiały do pobrania:

  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola nr OR.I.0050.314.2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola nr OR.I.0050.313.2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego
  • Strategia Rozwoju Opola do 2030 r. – projekt dokumentu do konsultacji
  • Formularz konsultacyjny