Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Sesja Rady Dzielnicy Chabry

Opole, 08.04.2019 r.

Rada Dzielnicy Chabry

CDO-RD.0021.5.10.2019.KS

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 8 ust. 1 pp. 1 Uchwały nr XLVI/891/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r.
zwołuję sesję Rady Dzielnicy „Chabry” w dniu 16.04.2019 r. o godz. 17:00. Sesja odbędzie się w Klubie „Chaberek” przy ul. Chabrów 58.

Na sesję zapraszam przedstawiciela Centrum Dialogu Obywatelskiego.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie praworządności sesji.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Przedstawienie porządku obrad.
 6. Zgłoszenie wniosków w sprawie porządku obrad.
 7. Głosowanie w sprawie porządku obrad.
 8. Podjęcie Uchwały Nr I/33/Chab/19 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego rady Dzielnicy Chabry Marka Adamczyka.
 9. Podjęcie Uchwały Nr I/34/Chab/19 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Chabry Stanisława Sztorca
 10. Podjęcie Uchwały Nr I/35/Chab/19 w sprawie wstąpienia Anety Zakrzewskiej – Skotniczy na miejsce radnego Dzielnicy Chabry Marka Adamczyka.
 11. Podjęcie Uchwały Nr I/36/Chab/19 w sprawie wstąpienia Elżbiety Domańskiej – Kołpak na miejsce radnego Dzielnicy Chabry Stanisława Sztorca.
 12. Podjęcie Uchwały Nr I/37/Chab/19 w sprawie współorganizowania uroczystości Złote Klucze i przekazania środków finansowych dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu.
 13. Podjęcie Uchwały Nr I/38/Chab/19 w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji w roku 2019 w ramach środków finansowych na zadania inwestycyjne Rad Dzielnic Miasta Opola.
 14. Podjęcie uchwały Nr I/39/Chab/19 w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji w roku 2019 w ramach środków finansowych na zadania inwestycyjne Rad Dzielnic Miasta Opola.
 15. Informacja Zarządu dot. działań podjętych między sesjami.
 16. Sprawozdanie finansowe za okres od 16.01.2019r. do 15.04.2019r.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Dzielnicy Chabry

Ryszard Górecki