Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacji

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.113.2019
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacji

Na podstawie § 9 uchwały Nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r. , poz. 2442) zarządza się co następuje:
§ 1. Powołuje się Społeczną Radę Konsultacji w składzie:

Przedstawiciele Prezydenta:
1) Grzegorz Marcjasz – Przewodniczący,
2) Aleksandra Zwarycz – Członek,

Przedstawiciele rad dzielnic w Opolu:
3) Piotr Bieńkowski – Członek,
4) Andrzej Merta – Członek,
5) Piotr Wieczorek – Członek,
6) Aniela Czarnecka – Członek,
7) Eugeniusz Nolepa – Członek,

Przedstawiciele Rady Miasta Opola:
8) Barbara Kamińska – Członek,
9) Alicja Wiśniewska – Członek,

Przedstawiciele Rady Seniorów:
10) Teresa Rozmarynowska – Członek,
11) Marian Taborek – Członek,

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta
12) Wakat – Członek,
13) Wakat – Członek,

Przedstawiciele Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
14) Małgorzata Czerwińska – Członek,
15) Barbara Sołtyk – Członek,
16) Tadeusz Jacek Rogoża – Członek,

Przedstawiciele mieszkańców:
17) Łukasz Debita – Członek,
18) Elżbieta Walentynowicz – Członek,
19) Maria Jeznach – Członek.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Centrum Dialogu Obywatelskiego.

§ 3. Uchyla się zarządzenie nr OR-I.0050.260.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacji.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola, w oficjalnym serwisie internetowym Miasta Opola www.opole.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.