Grudzice: Wciąż kultywują średniowieczne tradycje
Grudzice, malownicza dzielnica Opola, pielęgnuje swoje bogate dziedzictwo kulturalne i historyczne, które sięga średniowiecza. Mieszkańcy dbają o tradycje, a nowe pokolenia z entuzjazmem odkrywają lokalną historię dzięki licznym inicjatywom.
  1. Historia Grudzic sięga XIII wieku.
  2. Zabytkowy obelisk symbolizujący założenie osady.
  3. Kulturalne życie przedwojennych Grudzic.
  4. Rondo im. Jerzego Szczakiela z historycznym motocyklem.

Grudzice, będące częścią Opola od 1975 roku, mają swoje korzenie głęboko w średniowieczu. Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1354 roku, kiedy to pojawia się postać Jescho de Grutitz, kasztelana i burgrabiego opolskiego. W centrum dzielnicy, przy pętli autobusowej, znajduje się zabytkowy obelisk, który upamiętnia założenie Grudzic. W czasach swoich prapoczątków osada była znana z wypasu owiec.

Przedwojenne Grudzice tętniły życiem kulturalnym. Główną ulicą dzielnicy była Strzelecka, na której, jak wspominają starsi mieszkańcy, można było jeździć na nartach czy grać w piłkę. Koło Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej, które miało swoją siedzibę w domach mieszkańców, organizowało liczne spotkania. W parku, przy oranżadzie, chór „Jutrzenka” umilał czas zgromadzonym, a drewniana „tanzdila” była miejscem licznych tańców.

Opowieści mieszkańców przybliżają również historyczne nazwy Grudzic, takie jak Grutczütz, Grutycz czy Grudschütz. W 1830 roku, według Johanna Georga Knie, osada liczyła 40 domów i 230 mieszkańców, w tym 10 ewangelików. Znajdował się tu również Królewski Urząd Leśny oraz magazyn do przechowywania drewna. W 1845 roku w Grudzicach działał kowal i rzeźnik.

Grudzice nieustannie się rozwijają, przyciągając nowych mieszkańców. Znaczną rolę w pielęgnowaniu lokalnej historii odgrywa grudzicka biblioteka oraz Izba Regionalna, które znajdują się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26. Te instytucje pomagają młodym ludziom zrozumieć i docenić bogatą przeszłość dzielnicy.

Charakterystycznym punktem Grudzic jest rondo im. Jerzego Szczakiela, mistrza świata na żużlu. Na rondzie stoi historyczny motocykl, symbolizujący lokalną dumę z osiągnięć Mistrza, który był sąsiadem wielu mieszkańców.

Interesującym miejscem w Grudzicach jest budynek OSP, który pełni różnorodne funkcje. Oprócz garaży dla samochodów straży pożarnej, mieści się tu Miejska Biblioteka Publiczna. Biblioteka jest miejscem, gdzie najmłodsi mogą oswoić się z książkami, starsi znajdą odpowiedzi na pytania naukowe, a dorośli chwilę wytchnienia i spokoju. Działający tu chór „Gruden Melodie” oraz Grudzicka Orkiestra Dęta przygrywają mieszkańcom podczas dożynek, festynów, mszy oraz uroczystości państwowych.

Grudzice to dzielnica, która mimo upływu lat, nie zapomina o swojej bogatej historii i tradycjach, dbając, aby były one żywe i ciągle obecne w życiu mieszkańców.


Na podst. Urząd Miasta Opola