Wkrótce rozpoczną się prace w ramach bieżącego utrzymania dróg. Będą kosztować łącznie 3 mln zł. Bieżące utrzymanie to mniejsze remonty czy naprawy jezdni, poboczy i chodników, w tym te wykonywane metodą nakładkową, poprzez wymianę nawierzchni na krótszych odcinkach.
 
Jednocześnie na terenie powiatu jest w tej chwili realizowanych kilka dużych inwestycji, o których informowaliśmy wcześniej między innymi w miejscowości Grabczok , na odcinkach Magnuszowice – Gracze czy Ligota Prószkowska – Jaśkowice.
roboty.jpeg