"Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - tymi słowami zaczyna się rota ślubowania. Wypowiadają je wszyscy adepci służby. Szeregi opolskiej Policji zasiliło właśnie 31 kolejnych funkcjonariuszy. Teraz odbędą szkolenie podstawowe, po którym trafią do jednostek na terenie województwa opolskiego.

W sali imienia insp. Wiktora Ludwikowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Na uroczystości obecni byli ich przyszli przełożeni oraz członkowie rodzin. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. dr Rafał Kochańczyk złożył nowym funkcjonariuszom gratulacje i życzył sukcesów w przyszłej służbie.

Po odbyciu przeszkolenia podstawowego, nowi policjanci rozpoczną służbę w swoich jednostkach macierzystych, gdzie będą dbać o nasze bezpieczeństwo.

Na naszej stronie internetowej można znaleźć informacje o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić, by zostać policjantem oraz wymaganych dokumentach - dobór do służby w Policji

  • Zdjęcie przedstawia uroczystość ślubowania nowoprzyjętych policjantów.
  • Zdjęcie przedstawia uroczystość ślubowania nowoprzyjętych policjantów.
  • Zdjęcie przedstawia uroczystość ślubowania nowoprzyjętych policjantów.
  • Zdjęcie przedstawia uroczystość ślubowania nowoprzyjętych policjantów.
  • Zdjęcie przedstawia nowoprzyjętych policjantów z kadra kierowniczą.