pcpr opole.jpeg- Ponad 3 096 772 zł otrzymał Powiat Opolski na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie z tej puli od tego miesiąca przyjmuje nasze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – mówi Henryk Lakwa, starosta opolski.

Z tej puli 100 000 zł otrzyma Powiatowy Urzędu Pracy na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, czyli na staże, szkolenia, prace interwencyjne, wyposażenie miejsca pracy, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej czy na wkład do spółdzielni socjalnej.

- Pozostała kwota - 2 996 772 zł jest przeznaczona na rehabilitację społeczną – mówi wicestarosta Leonarda Płoszaj.  Z tego 1 661 760 zł przekażemy Fundacji Dom i Caritasowi  jako dofinansowanie kosztów działania dwóch warsztatów terapii zajęciowej, z których korzystają niepełnosprawni mieszkańcy naszego powiatu. Chodzi o warsztaty w Tarnowie Opolskim i w Starych Siołkowicach. Takich miejsc nigdy za wiele, chętnych sporo, każda złotówka dofinansowania na ich działalność  jest na wagę złota.  

- Ćwierć miliona złotych jest do rozdysponowania na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych – podsumowuje Iwona Rejnhardt, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. - W tym roku 827 012 zł możemy przeznaczyć na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, pieluchomajtek, aparatów słuchowych i innych tzw. środków pomocniczych, których potrzebują niepełnosprawni.

W tym roku na likwidację barier technicznych, montaż schodołazów czy wind jest do rozdzielenia 150 000 zł, a na likwidację barier architektonicznych, jak np. dostosowanie łazienek - 50 000 zł.  Są też środki na likwidację barier w komunikowaniu  się, czyli np. zakupu laptopów, na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki niepełnosprawnych oraz na skorzystanie z usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika.

Radni powiatowi wskazali na ostatniej sesji na co zostaną przeznaczone środki z PFRON. Zbieraniem wniosków i udzielaniem dofinansowań zajmuje się nasze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW),  w trybie ciągłym w okresie naboru od 1 marca do 31 sierpnia 2023 r. lub w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu: 45-005 Opole ul. Książąt Opolskich 27.

inw.jpegpcpr opole.jpeg

Fot. Freepik/PCPR Opole