Dzisiaj (19 stycznia) w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu odbyła się narada roczna podsumowująca wyniki pracy policjantów powiatu opolskiego. Spotkanie było okazją podziękowania za wsparcie i współpracę przedstawicielom Starostwa Opolskiego, Urzędu Miasta Opola, Prokuratury i Straży Miejskiej. Miniony rok, choć do łatwych nie należał, pozwolił policjantom osiągnąć wyznaczone celem, które ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Opola i powiatu.

Wśród zaproszonych gości byli Zastępca Komendant Wojewódzki Policji w Opolu – insp. Bartłomiej Burniak, Zastępca Prezydenta Miasta Opola - Maciej Wujec, Prokurator Rejonowy w Opolu –  Konrad Korzeniowski oraz Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Opolu –  Beata Szpakowska i Robert Jonczyk. Naradę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Opolu mł. insp. Rafał Drozdowski, który w swoim wystąpieniu podsumował współpracę z samorządami, oceniając ją na wysokim poziomie partnerskich działań na rzecz  bezpieczeństwa mieszkańców Opola i powiatu.

Miniony rok pracy policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Opolu był czasem kontynuacji przedsięwzięć ukierunkowanych na ograniczenie przestępczości i poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie działania jednostki. Jednym z głównych założeń było ograniczenie dynamiki przestępczości, w tym przede wszystkim w siedmiu podstawowych kategoriach kryminalnych, które są szczególnie uciążliwe dla obywateli, najczęściej ich dotykają. Związane są z ich mieniem i to one głównie stanowią o poczuciu bezpieczeństwa. tj.: kradzieży mienia, włamań, przestępczości rozbójniczej, bójek i pobić czy niszczenia mienia.

Policjanci podejmowali wiele przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem pieszych i kierujących, ukierunkowanych na ograniczenie zdarzeń z ich udziałem. W roku minionym na drogach powiatu opolskiego było mniej wypadków, kolizji i ofiar śmiertelnych na drodze.

Podsumowując osiągnięcia jednostki, Komendant Miejski Policji w Opolu mł. insp. Rafał Drozdowski podziękował swoim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie którego efektem było sprostać oczekiwaniom społecznym. Jednocześnie skierował wyrazy wdzięczności i uznania za owocną współpracę ze Starostą Opolskim, z Prezydentem Miasta i samorządowcami, którzy zauważają potrzeby Policji i nie pozostają na nie obojętni przekazując środki na unowocześnienie i doposażenie Policji, a także na dodatkowe służby na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Narada roczna była również okazją do pożegnania i podziękowania za lata służby odchodzącym na emeryturę policjantom. Po 29 latach służby z policyjnym mundurem rozstaje się Komendant Komisariatu II Policji w Opolu – mł. insp. Sebastian Górski oraz dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Policji w Opolu – asp. sztab. Piotr Milejski.