wykaz
Miejska Komisja Wyborcza w Opolu informuje o terminach pełnionych dyżurów w związku z Wyborami do Rad Dzielnic Miasta Opola.
W załączeniu do pobrania formularz Zgłoszenie Kandydata na Członka Rady Dzielnicy.