Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Studia w Opolu – nauka i praktyka w Wyższej Szkole Bankowej

Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród osób, które chcą studiować na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Uczelnia nie spoczywa na laurach i co roku zwiększa liczbę prowadzonych kierunków. Oferta jest przygotowywana we współpracy z partnerami biznesowymi studiów.

Rosnące zainteresowanie ofertą i nowe kierunki studiów

Z danych MNiSW wynika, że w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, razem z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu, była najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Co ważne, WSB w Opolu cały czas się rozwija – powstają nowe kierunki studiów, których program jest konsultowany nie tylko z wykładowcami praktykami, ale również partnerami biznesowymi. To owocuje tym, że ukończenie studiów w WSB w Opolu daje realną szansę na znalezienie pracy w konkretnym zawodzie. Dla wielu osób interesująca może być zwłaszcza oferta studiów podyplomowych – możliwe jest np. zdobycie kwalifikacji do pełnienia funkcji inspektora danych. Specjalizacje na poszczególnych kierunkach są projektowane w taki sposób, by odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Z kierunkami studiów i ich programami można zapoznać się na stronie https://www.wsb.pl/opole/.

Plan zajęć dostosowany do potrzeb studentów

Dużym atutem studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu jest fakt, że plany zajęć są układane w taki sposób, by możliwie jak najbardziej wyjść naprzeciw potrzebom studentów. Zajęcia są pogrupowane w specjalne bloki, a uczelnia stara się eliminować tzw. okienka. Dzięki temu nawet osoby studiujące dziennie są w stanie połączyć naukę z pracą, co jest niezwykle istotne dla wielu studentów. Uczelnia stara się zresztą szanować czas studiujących na niej osób także poprzez umożliwienie załatwienia części spraw uczelnianych całkowicie zdalnie. Jest to możliwe chociażby dzięki takim systemom jak Extranet czy elektroniczny indeks, dzięki którym nie będziesz musiał stać w kolejkach po wpis z oceną od wykładowcy.

Najważniejsza jest praktyka

Bardzo ważne jest to, że kształcenie w Wyższej Szkole Bankowej to kształcenie o charakterze praktycznym. Studia w WSB w Opolu umożliwiają nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy merytorycznej, ale także nauczenie się, jak ją wykorzystywać w pracy. Studenci uczą się bezpośrednio od wykładowców, którzy są praktykami w swojej branży. Duży wkład w kształt studiów mają również wspomniani już partnerzy biznesowi, którzy opiniują programy studiów i proponują rozwiązania odpowiednie dla rynku pracy. Uczelnia robi zatem wszystko, co możliwe, by jak najlepiej przygotować studenta do rozpoczęcia kariery zawodowej.