Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Opolskie Stowarzyszenie „WĘDROWIEC” w Opolu wraz z Urzędem Miasta Opola, zaprasza na cykl spotkań rehabilitacyjnych: Jak żyć bez alkoholu? mających na celu wsparcie i dążenie do trwałej abstynencji osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. godz. 18.00 w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu przy ul. Koraszewskiego 7-9.

Zadanie realizowane oraz finansowane jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.