Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, że w związku z realizacją obwodnicy Piastowskiej nastąpi zmiana organizacji ruchu: od dnia 28 lutego 2019 r. będzie zamknięty dotychczasowy objazd do ul. Zbożowej nr 9 i nr 13 od strony ul. Wspólnej przez drogę 1KDW.
Dojazd do posesji na ul. Zbożowej nr 9 i 13 poprowadzony będzie ulicą Cmentarną, a następnie drogą zbiorczą nr 5.
Prosimy kierowców o ostrożność i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania na czas prowadzonych robót.