Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, dbając o wzajemne bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do dyspozycji mieszkańców pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronach internetowych. W przypadkach nagłych zgłoszeń, zawsze należy dzwonić na numer alarmowy 112. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej "Moja Komenda".

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Dbając o wzajemne zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do dyspozycji mieszkańców pozostają numery telefonów jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji "Moja Komenda" oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numer 112. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych).

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, z adresatem pisma skontaktuje się telefonicznie policjant. Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.