Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Policjanci ruchu drogowego, prewencji i dzielnicowi włączyli się w ogólnopolskie działania "Bezpieczna droga do szkoły". Tegoroczny "pierwszy dzwonek" to także obostrzenia związane z COVID-19. Niezmiennie jednak głównym celem funkcjonariuszy jest czuwanie nad bezpieczeństwem w rejonach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Policjanci zwracają szczególną uwagę na zachowania wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby przypomnieć im, że wraz z 1 września ruch pieszy i kołowy w rejonach szkół wzmaga się. O wyzwaniach, jakie stoją przed uczniami, rodzicami i policjantami rozmawialiśmy w Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu - Czarnowąsy.

Do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego przygotowywali się nie tylko uczniowie, ale również policjanci. W ostatnich tygodniach wakacji policjanci ruchu drogowego sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

O wyzwaniach, jakie stoją przed uczniami, rodzicami i policjantami rozmawialiśmy w Szkole Podstawowej na 31 w Opolu - Czarnowąsy. Odwiedziliśmy również jedną z klas, gdzie rozdaliśmy dzieciom odblaski. Dzieci wykazały się dużą wiedzą i znajomością przepisów.

Od początku roku szkolnego, policyjne patrole pełniące służbę w rejonach szkół zwracają uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Funkcjonariusze przypominają kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych (przejścia dla pieszych). Policjanci zwrócą też uwagę, czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Stałym elementem działań pn. „Bezpieczna droga do szkoły” są spotkania policjantów z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Jeżeli tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, to takie spotkania - lub też w formie zdalnej - będą prowadzone. Apelujemy również do rodziców, aby dokładnie upewnili się, że ich pociechy wiedzą jak rozpoznać zagrożenie i jak sobie z nim radzić. Wraz z początkiem roku szkolnego droga do/ze szkoły będzie stałym elementem w życiu dziecka, zatem, my dorośli, zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Zobacz też:

  • policjant pokazuje odblaski
  • policjant stoi za radiowozem przy nim 5 osób
  • policjant udziela wywiadu przy nim osoba z telefonem
  • 2 policjanci stoja naprzeciwko dziennikarzy
  • neon z napisem policja  w tle tabliczka z nazwą szkoły
  • policjantka prowadzi kontrolę drogową, na pierwszym planie fragment radiowozu
Ładowanie odtwarzacza...