Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o możliwości wznowienia stacjonarnej działalności placówek oświatowo-wychowawczych, w opolskim MDK trwają intensywne przygotowania do uruchomienia zajęć w niektórych kołach, zespołach i pracowniach.

Przygotowania te polegają na realizacji wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących szczegółowych procedur działania w zakresie zapobiegania COVID-19. Celem wdrożenia tych procedur jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z działalności placówki oraz ograniczenie liczby kontaktów międzyludzkich na terenie placówki w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.

Mając na uwadze wszystkie te ograniczenia oraz - przede wszystkim - troskę o zdrowie uczestników zajęć i ich bliskich, postanowiliśmy w kończącym się roku szkolnym nie wznawiać zajęć, których uczestnikami są dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci młodsze (poniżej 3. roku życia)

Kolejne informacje, dotyczące m.in. rodzajów wznawianych zajęć oraz terminów i warunków ich odbywania, będziemy Wam przekazywać za pośrednictwem strony internetowej i facebookowego profilu MDK

Bądźmy zatem w kontakcie... i dobrym zdrowiu! :)