Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu informuje, że w dniu 24 października 2019 r. w godzinach przedpołudniowych w murze oporowym wzdłuż Bulwaru Karola Musioła od Restauracji „Starka” do początku ul. Odrowążów założone zostaną mobilne zamknięcia przeciwpowodziowe zwane „szandorami”.

Zamknięcie ma na celu sprawdzenie systemu przeciwpowodziowego miasta i nie jest związane z żadnym zagrożeniem ze strony rz. Odry.

Mobilne zamknięcia po sprawdzeniu zostaną niezwłocznie zdemontowane by nie utrudniać poruszania się po Bulwarze.

W tym samym dniu sprawdzone zostaną również zamknięcia w wale przeciwpowodziowym „Metalchem” oraz dwie bramy przy ul. Spacerowej obok śluzy. Nie będzie to jednak powodować utrudnień w ruchu pieszym i samochodowym.