W dniu 6 września 2019 r. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pn. „Bezpieczne wakacje” organizowanego przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Komendę Miejską Policji w Opolu. Konkurs skierowany był do dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez placówki wsparcia dziennego w mieście Opolu. Głównym celem konkursu było promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci, poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa osobistego oraz kształtowanie zasad postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, wskazywanie sposobów zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie wakacji. Na konkurs wpłynęły 52 prace dzieci z 8 placówek. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz nagrodzenie zwycięzców odbędzie się 17 września 2019 r. o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za udział w konkursie oraz zapraszamy uczestników na uroczyste podsumowanie.