Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe i terminarzem postępowania uzupełniającego, przedstawiamy dziś listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia prowadzone przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu w roku szkolnym 2019/20.

.