Od dnia 24.06.2019 do dnia 28.06.2019 r.

Rzecznik Konsumentów

Starostwa Powiatowego w Opolu,

przebywa na urlopie wypoczynkowym.