Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe i terminarzem postępowania rekrutacyjnego, przedstawiamy dziś listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia prowadzone przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu w roku szkolnym 2019/20.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego znajduje się w załączniku poniżej.

Jednocześnie przypominamy, że już za dwa tygodnie - 8 lipca - rozpocznie się postępowanie uzupełniające, w którym będą mogli wziąć udział także kandydaci spoza Opola. Wnioski o przyjęcie na zajęcia będzie można składać do 26 lipca.

Pozostałe szczegóły znaleźć można w regulaminie rekrutacji (załącznik poniżej).