Opolska Agencja Pracy

Uwaga, REKRUTACJA! Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje i jeszcze na tym zarobić? Masz od 18 do 29 lat? Nie pracujesz i nie uczysz się? Mieszkasz na terenie województwa opolskiego? Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności?

Jeżeli odpowiedziałeś/aś 5xTAK, to ogłoszenie jest dla Ciebie!

Dzięki funduszom unijnym oferujemy całkowicie BEZPŁATNE wsparcie, które obejmuje:

– kursy i szkolenia zawodowe (w czasie nauki dostaniesz stypendium!)

– spotkania z doradcą zawodowym

– naukę zawodu

– pomoc w organizacji stażu (w czasie stażu otrzymasz wynagrodzenie!)

Ilość miejsc ograniczona, dlatego ZGŁOŚ SIĘ już dziś!

Tel. +48 787 682 797 lub +48 733 632 444, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie:

https://grupaprofesja.com/projekty/opolska-agencja-pracy-program-wsparcia-mlodych-niepelnosprawnych/

Grupę docelową projektu stanowią:

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami, bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy zamieszkujące woj. opolskie, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET, niezarejestrowane w urzędach pracy

Zadanie 1.

Indywidualny plan działania (indywidualne doradztwo zawodowe) (3 godz x 75 os)– UP spotkają się z DZ prowadzącym pośrednictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszeniu lub uzupełnianiu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz identyfikacji potrzeb ON z diagnozą możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od pracy. Sesje indywidualne w formie procesu obejmują analizę potrzeb UP, indywidualną ocenę zawodową, przygotowanie IPD, Zrealizowane zostaną następujące zagadnienia : ustalenie problemu zawodowego, analiza sytuacji UP ( zainteresowania, predyspozycje, sytuacja zdrowotna i społeczno-ekonomiczna), analiza możliwości, wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu zawodowego oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania

Zadanie 2.

Centrum Aktywizacji i Job coachingu

  1. Warsztaty grupowe: Techniki aktywnego poszukiwana pracy (5 dni x 6 godzin x 5 grup)- Uczestnicy projektu nabędą elementarne kompetencje osobiste (zajęcia samopoznania, komunikacja interpersonalna w pracy, autoprezentacja, motywacja, zarządzanie czasem) oraz dowiedzą się jak w jaki sposób tworzyć dokumenty aplikacyjne, odbyć rozmowę kwalifikacyjną oraz samodzielnie poszukiwać pracy. Warsztaty obejmują również tematykę rynku pracy, zadaniowego czasu pracy, prawa pracy i organizacji pracy
  1. Job Coaching ( 5 godzin X 75 osób) indywidualne spotkania z job coachem mające na celu utrwalenie i wzmocnienie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie uprzednio przeprowadzonych form wsparcia a dodatkowo podniesienia poziomu samooceny i nastawienie do działania

Zadanie 3.

  1. Szkolenie zawodowe – (120 godzin) prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych poświadczonych certyfikatem w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie Opolskim i związanych z branżami strategicznymi dla opolskiego rynku pracy. Szkolenia zawodowe prowadzone przez wykwalifikowane instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Za odbycie szkolenia, uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 798,00 zł
  1. Pośrednictwo Pracy 3 godziny x 75 os

Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci 3 godzin spotkań indywidualnych z pośrednikiem pracy, mającego na celu skojarzenie uczestnika z konkretnym pracodawcą, określenie profilu zawodowego, rejestrację3. w bazie osób poszukujących pracę, analizę rynku pracy pod kontem konkretnego uczestnika i przegląd aktualnych ofert pracy, udzielanie informacji o nowych, aktualnych miejscach pracy i możliwości jej podjęcia, inicjowanie kontaktu z pracodawcami, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych dostosowanych do konkretnej oferty zatrudnienia, realizację indywidualnych planów wsparcia uwzględniających poprawę wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Zadanie 4.

  1. Staż zawodowy – ( 60 osób) zagwarantowany 5-cio miesięczny staż zawodowy realizowany zgodnie z wymogami Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Za każdy miesiąc odbytego stażu przysługuje stypendium w wysokości 1017,40 zł
  1. Job coach – (8 godzin x 60 os) indywidualne spotkania z job coachem mające na celu utrwalenie i wzmocnienie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie uprzednio przeprowadzonych form wsparcia a dodatkowo podniesienia poziomu samooceny i nastawienie do działania.

Zgłosić można się telefonicznie (+48 733 632 444 lub +48 787 682 797), mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub przez formularz na stronie:

https://grupaprofesja.com/projekty/opolska-agencja-pracy-program-wsparcia-mlodych-niepelnosprawnych/