Prezydent Miasta Opola informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania w zakresie zdrowia publicznego pn. Akcja edukacyjna dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy dotację otrzymał:

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Opolu przy ul. Krakowskiej 51.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania: 20.000,00 zł.