Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Oblodzenie
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 29
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar województwo opolskie – powiat Opole
Ważność (cz. urz.) od godz. 00:00 dnia 15.04.2019 do godz. 08:00 dnia 16.04.2019
Przebieg
Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -2°C, a przy gruncie do -3°C. Temperatura
maksymalna w dzień około 11°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak

Źródło informacji:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu