Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Kolejne prelekcje za nami. Tym razem Mucha Odpaducha i Wróżka Odpadusia gościła w gimnazjum i szkole przysposabiającej do zawodu w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu. Młodzież przyjęła pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi bardzo serdecznie. Prelekcje przeprowadzone były w sposób wzajemnej interakcji. Zdobyta podczas prelekcji wiedza, znalazła odzwierciedlenie w odpadowym kole fortuny.

Prelekcje przeprowadzono w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” przeprowadza cykl prelekcji w jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Opola.