Informacja

W związku z pytaniami dotyczącymi liczby szkół i placówek oświatowych, które biorą udział w strajku informujmy, że na terenie miasta Opola w dniu 8 kwietnia 2019 r. do strajku przystąpiło:

Publiczne przedszkola:
32 na 36 istniejących
242 (85,68%) nauczycieli, 152 (62,61%) pracowników niepedagogicznych
Razem 394 (74,08%)

Publiczne szkoły podstawowe:
23 na 23 istniejące
857 (77,25%) nauczycieli, 50 (12,77%) pracowników niepedagogicznych
Razem 907 (63,38%)

Publiczne szkoły ponadpodstawowe:
15 na 15 istniejących
427 (71,89%) nauczycieli, 11 (7,26%) pracowników niepedagogicznych
Razem 438 (51,65%)

Placówki oświatowe:
5 na 5 istniejących
81 (50%) nauczycieli, 30 (26,6%) pracowników niepedagogicznych
Razem 111 (41,4%)

Jednocześnie przekazuję informacje dotyczące oferty kulturalno – sportowej, z której podczas strajku korzystać mogą młodzież i dzieci pod opieka osób dorosłych:

Galeria Sztuki Współczesnej proponuje:
Zajęcia dla dzieci z klas 1-3 w godzinach od 12:00 do 14:30, dla grupy 10 osobowej w dniach strajku.
10 osobowa grupa wraz z opiekunem może dokonać rezerwacji pod numerem 77 402 12 35 kontaktując się z pracownikami działu edukacji Józefem Chyżym lub Ignacym Nowodworskim

Muzeum Polskiej Piosenki:
Wstęp we wtorek jest wstęp wolny.

Miejska Biblioteka Publiczn:
W czasie strajku nauczycieli, MBP przy ul. Minorytów 4 oferuje zajęcia biblioteczne dla dzieci, w godz. od 11:00 do 15:00, wokół baśni braci Grimm. Stworzona będzie również strefa gier planszowych. Zajęcia będą odbywać się w Wypożyczalni dla Dzieci – Pokoju Bajek MBP (I piętro).
Filie nr 1 i 2 Dziecięca, 3, 7, 17 oraz Odział Dziecięco-Młodzieżowy także oferuje szereg działań skierowanych dla dzieci. Do w/w Filii zapraszamy w godzinach ich otwarcia. Adres strony: www.mbp.opole.pl

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki:
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki prowadzi zajęcia otwarte w klubie osiedlowym na Metalchemie w godz. 12:00 – 20:00
Maksymalna jednoczesna liczba uczestników zajęć – 25 osób, tel. w sprawie zajęć: 77 456 31 66Adres: Klub Osiedlowy „Metalchem”, Opole, ul. Oświęcimska 90

Miejski Stadion Lekkoatletyczny”:
Nieodpłatne zajęcia sportowe z animatorem na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym – wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 07:00 – 15:30 (liczba miejsc ograniczona, zapisy 698153353).

Orlik:
Nieodpłatne zajęcia sportowe z animatorem na kompleksie boisk Orlik przy ul. Bielskiej – wtorek, czwartek, piątek w godz. 10:00 – 13:00
Nieodpłatne zajęcia sportowe z animatorem na kompleksie boisk Orlik przy ul. Czaplaka – piątek w godz. 09:00 – 13:00

Ślizgawka Toropol:
Ogólnodostępne ślizgawki na Sztucznym Lodowisku Toropol – wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 10:00 – 11:00 (możliwość wejścia dzieci w ramach karty opolska rodzina czyli za 1zł pod warunkiem wejścia z opiekunem)

Pływalnie:
KP Wodna Nuta, KP Akwarium w ramach karty opolska rodzina czyli za 1zł pod warunkiem wejścia z opiekunem, zgodnie z harmonogramem dostępności obiektów zamieszczonym na stronie www.mosir.opole.pl.

Wieża Piastowska:
Zwiedzanie Wieży Piastowskiej poniedziałek – piątek 09:00 – 17:00, zachęcamy do wcześniejszych rezerwacji telefonicznych pod numerem 77 441 50 20
Jednorazowo w zwiedzaniu Wieży Piastowskiej uczestniczy 10 osób.
Wstęp dla dzieci w ramach karty opolska rodzina czyli za 1zł pod warunkiem wejścia z opiekunem.

Zamek Górny:
Zwiedzanie Zamku Górnego w Opolu poniedziałek – piątek 09:00 – 17:00, zachęcamy do wcześniejszych rezerwacji telefonicznych 609 648 509
Zwiedzanie odbywa się pod opieką przewodnika, który swoją opowieścią wprowadzi w świat średniowiecznych zamkowych murów i jego bohaterów .
Zwiedzanie odbywa się w 10 osobowych grupach i trwa około 40 minut.
Wstęp dla dzieci w ramach karty opolska rodzina czyli za 1zł pod warunkiem wejścia z opiekunem.