Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Informujemy, o wejściu w życie uchwały nr VI/110/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu.

Najistotniejsze zmiany dotyczące Budżetu Obywatelskiego polegają na:

  • Rezygnacji z kategorii zadań mikro w Budżecie Obywatelskim (zadania o charakterze mikro będą mogły być realizowane w formule Inicjatywy Lokalnej)
  • Głosowanie będzie odbywało się tylko w formie elektronicznej ze wsparciem obsługi w punktach elektronicznego oddawania głosu. Punkty zostaną wyznaczone w różnych częściach miasta ze szczególnym uwzględnieniem placówek skupiających środowiska senioralne.

Treść uchwały znajduje się w załączeniu.