Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Informujemy o wejściu w życie Uchwały nr VI/111/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Nowa uchwała jest bardziej przejrzysta, a najistotniejsze zmiany w Inicjatywie Lokalnej polegają na:

  • Wprowadzeniu dedykowanej puli środków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej (środki te nie pomniejszają kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski)
  • Doprecyzowaniu kryteriów oceny wniosków tak, aby były czytelniejsze dla mieszkańców
  • Wydłużono termin naboru wniosków. Nabór będzie naborem ciągłym i będzie trwał od 1 stycznia do 15 września każdego roku.

Treść uchwały znajduje się w załączeniu.